Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-8 ta' Diċembru 2010 - Dubus vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-79/10) 1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-President tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża, insegwitu għal ftehim bonarju.

____________

1 - ĠU C 301, 06.11.2010, p. 66.