Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 8. decembra 2010 - Dubus proti Komisiji

(Zadeva F-79/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 301, 6.11.2010, str. 66.