Language of document :

Sag anlagt den 30. november 2010 - Schuerewegen mod Parlamentet

(Sag F-125/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxembourg) (ved advokaterne P. Nelissen Grade og G. Leblanc)

Sagsøgt: Europa-parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse, hvorved sagsøgeren blev fjernet fra sit tjenestested og hvorved han blev frataget sit tjenestekort, samt af de retsakter, der efterfulgte denne afgørelse, og påstand om erstatning.

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 30. august 2010 om afslag på sagsøgerens klage.

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse af 25. marts 2010, hvorved sagsøgeren blev tvangsmæssigt bortvist, uden skriftlig eller mundtlig begrundelse eller meddelelse og uden forudgående varsel, og hvorved han blev frataget sit tjenestekort, samt af de retsakter, som efterfulgte denne afgørelse.

Retten oplyser Europa-Parlamentet om de retsvirkninger, som følger af annullationen af de anfægtede afgørelser, herunder erstatning af det af sagsøgeren lidte tab.

Europa-Parlamentet tilpligtes at godtgøre samtlige udgifter til lægebehandling som følge af sagsøgerens helbredsproblemer efter disse begivenheder.

Europa-Parlamentet tilpligtes at erstatte alle de årlige feriedage, sagsøgeren har afholdt siden den 25. marts 2010, samt alle sygedage.

Europa-Parlamentet tilpligtes at fremsende offentlige og skriftlige undskyldninger til sagsøgeren, således at hans navn renses, og han får æresoprejsning.

Europa-Parlamentet tilpligtes at foranledige, at sagsøgeren ikke efterfølgende bliver genstand for nogen fornærmende eller diskriminerende behandling eller foranstaltning som følge af den anfægtede bebyrdende retsakt.

Europa-Parlamentet tilpligtes at foranledige, at der ikke i akterne vedrørende sagsøgeren findes spor efter den bebyrdende retsakt, dennes begrundelse eller dennes konsekvenser.

Europa-Parlamentet tilpligtes aktivt og hurtigt at søge efter en stilling til sagsøgeren, som befinder sig tilstrækkeligt langt væk fra hans nuværende tjenestested til, at det er muligt for ham at genoptage arbejdet på vilkår, som menneskeligt set er acceptable.

Europa-Parlamentet tilpligtes at foranledige, at de personer, som aktivt eller indirekte har deltaget i planlægningen af den bebyrdende retsakt, gøres til genstand for passende advarsler og/eller sanktioner.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagsøgeren 10 000 EUR i erstatning for ikke-økonomisk skade samt et foreløbigt beløb på 5 000 EUR i erstatning for økonomisk skade, idet der tages forbehold for en forhøjelse heraf.

Europa-parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________