Language of document :

Kanne 30.11.2010 - Daniel Schuerewegen v. Euroopan parlamentti

(Asia F-125/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (edustajat: asianajajat P. Nelissen Grade ja G. Leblanc)

Vastaaja: Euroopan parlamentti

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Nimittävän viranomaisen päätöksen, jolla kantaja karkotettiin työpaikaltaan ja jolla häneltä otettiin pois henkilöstökortti, ja tämän päätöksen seurauksena olleiden toimenpiteiden kumoaminen sekä vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Nimittävän viranomaisen 30.8.2010 tekemä päätös, jolla hylättiin kantajan oikaisuvaatimus, on kumottava

nimittävän viranomaisen 25.3.2010 tekemä päätös, jolla kantaja karkotettiin pakolla perusteettomasti ja antamatta kirjallista tai suullista ilmoitusta ja varoitusta ja jolla häneltä otettiin pois henkilöstökortti, sekä tämän päätöksen seurauksena olleet toimenpiteet on kumottava

vastaajalle on ilmoitettava riidanalaisten päätösten kumoamisen vaikutuksista ja erityisesti kantajan kärsimän vahingon korvaamisesta

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kokonaisuudessaan kyseisten tapahtumien kantajalle aiheuttamista terveydellisistä ongelmista aiheutuneet kulut

vastaaja on velvoitettava palauttamaan kantajalle kaikki hänen 25.3.2010 alkaen ottamansa vuosilomapäivät mukaan lukien kaikki sairauslomapäivät

vastaaja on velvoitettava esittämään kantajalle julkinen ja kirjallinen anteeksipyyntö hänen maineensa puhdistamiseksi

vastaaja on velvoitettava varmistamaan, ettei kantaja joudu kärsimään tämän jälkeen minkäänlaisesta haitallisesta tai syrjivästä kohtelusta riidanalaisen, hänelle vastaisen toimen vuoksi

vastaaja on velvoitettava vamistamaan, ettei kantajalle vastaisesta toimesta, sen perusteluista tai seurauksista jää merkintöjä kantajan henkilökansioon

vastaaja on velvoitettava etsimään aktiivisesti ja nopeasti kantajalle toimi riittävän kaukana hänen nykyisestä asemapaikastaan, jotta hän voi aloittaa työskentelyn uudelleen humaanisti hyväksyttävissä olosuhteissa

vastaaja on velvoitettava varmistamaan, että henkilöt, jotka ovat osallistuneet käsitteellisesti, aktiivisesti tai välillisesti kantajalle vastaiseen toimeen, saavat asianmukaiset varoitukset ja/tai rangaistukset

vastaaja on velvoitettava korvaamaan kantajalle 10 000 euroa aineettomasta vahingosta ja ennakkoon 5000 euroa aineellisesta vahingosta sillä varauksella, että määrä nousee

Euroopan parlamentti on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________