Language of document :

2010. november 30-án benyújtott kereset - Schuerewegen kontra Parlament

(F-125/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (képviselők: P. Nelissen Grade és G. Leblanc ügyvédek)

Alperes: Európai Parlament

A jogvita tárgya és leírása

A kinevezésre jogosult hatóság azon határozatának megsemmisítése, amellyel a felperest eltávolították munkavégzésének helyéről, és amellyel bevonták szolgálati igazolványát, valamint az e határozathoz kapcsolódó összes aktus megsemmisítése és kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2010. augusztus 30-i, a felperes panaszát elutasító határozatát;

a Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a kinevezésre jogosult hatóság 2010. március 25-i azon határozatát, amely alapján a felperest erővel, indokolás, szóbeli vagy írásbeli figyelmeztetés nélkül, haladéktalanul kiköltöztették, és amely alapján szolgálati igazolványát bevonták, valamint semmisítse meg az e határozathoz kapcsolódó összes aktust;

a Közszolgálati Törvényszék jelezze az alperesnek, hogy milyen következményekkel jár a megtámadott határozatok megsemmisítse, különös tekintettel a felperest ért károk megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az ezen események következtében a felperesnél jelentkező egészségügyi problémákból eredő orvosi költségek teljes mértékű megtérítésére;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy a felperes által 2010. március 25-e óta rendes szabadságon töltött napok számát írja jóvá a felperes számára, hozzáadva a betegszabadságon töltött napokat;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy nyilvánosan és írásban kérjen bocsánatot a felperestől, ezáltal tisztázva a felperest az őt ért vádak alól;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest annak ellenőrzésére, hogy a felperest nem éri semmiféle zaklatás vagy hátrányos megkülönböztetés a sérelmet okozó megtámadott határozat miatt;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest annak ellenőrzésére, hogy a sérelmet okozó aktusnak, annak indokainak vagy következményeinek semmiféle nyoma ne maradjon a felperes személyi aktájában;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest arra, hogy tevékenyen és gyorsan találjon a felperes számára másik állást, kellően távol a jelenlegi munkavégzési helyétől, ami lehetővé teszi számára az emberileg elfogadható körülmények közötti munkavégzést;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest annak ellenőrzésére, hogy a sérelmet okozó aktusban szellemileg, tevékenyen vagy közvetett módon részt vevő személyek figyelmeztetésben és/vagy megfelelő büntetésben részesüljenek;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze az alperest az őt ért nem vagyoni károk megtérítéseként 10 000 euró, valamint az őt ért vagyoni károk megtérítéseként ideiglenesen 5 000 euró megfizetésére, fenntartva ezen összeg felemelésének lehetőségét;

a Közszolgálati Törvényszék az Európai Parlamentet kötelezze a költségek viselésére.

____________