Language of document :

Beroep ingesteld op 30 november 2010 - Schuerewegen / Parlement

(Zaak F-125/10)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Daniel Schuerewegen (Marienthal, Luxemburg) (vertegenwoordigers: P. Nelissen Grade en G. Leblanc, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit van het TABG waarbij verzoeker van zijn werkplek is verwijderd en zijn dienstkaart is afgenomen alsmede van alle op dat besluit volgende handelingen en verzoek om schadevergoeding

Conclusies van de verzoekende partij

het besluit van het TABG van 30 augustus 2010 tot afwijzing van verzoekers klacht nietig verklaren;

het besluit van het TABG van 25 maart 2010 waarbij verzoeker, zonder rechtvaardiging of schriftelijke dan wel mondelinge kennisgeving en onaangekondigd, met geweld is verwijderd en waarbij hem zijn dienstkaart is afgenomen alsmede alle op dat besluit volgende handelingen, nietig verklaren;

de verwerende partij wijzen op de gevolgen van de nietigverklaring van de bestreden besluiten en met name op de vergoeding van de door verzoeker geleden schade;

de verwerende partij veroordelen tot volledige vergoeding van de ziektekosten als gevolg van de gezondheidsproblemen die verzoeker door deze gebeurtenissen heeft ondervonden;

de verwerende partij veroordelen tot teruggave van alle vakantiedagen die verzoeker sinds 25 maart 2010 heeft opgenomen plus alle dagen die hij wegens ziekte afwezig is geweest;

de verwerende partij veroordelen tot het aanbieden van publiekelijke en schriftelijke excuses aan verzoeker ten einde hem voor iedereen vrij te pleiten van elke fout;

de verwerende partij gelasten om ervoor te zorgen dat verzoeker nadien geen enkele discriminatie of hinder als gevolg van het bestreden bezwarend besluit ondervindt;

de verwerende partij gelasten ervoor te zorgen dat in verzoekers persoonsdossier geen enkel spoor van het bestreden besluit dan wel van de motivering of de gevolgen ervan overblijft;

de verwerende partij gelasten om actief en snel een post voor verzoeker te zoeken die voldoende verwijderd is van zijn huidige standplaats, zodat hij onder aanvaardbare voorwaarden zijn werk kan hervatten;

de verwerende partij gelasten ervoor te zorgen dat de personen die de drijvende kracht van het bestreden besluit zijn geweest dan wel daaraan actief of indirect hebben meegewerkt, een waarschuwing ontvangen en/of op passende wijze worden bestraft;

de verwerende partij veroordelen tot betaling aan verzoeker van het bedrag van 10 000 EUR ter vergoeding van de immateriële schade alsmede van het voorlopige bedrag van 5 000 EUR voor de materiële schade, onder voorbehoud van verhoging van dit bedrag;

het Europees Parlement verwijzen in de kosten.

____________