Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 29.9.2010 - Honnefelder v. komissio

(Asia F-41/08)1

(Henkilöstö - Avoin kilpailu - Merkitsemättä jättäminen varallaololuetteloon - Menettely suullisessa kokeessa - Valintalautakunnan pysysvyys)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Stephanie Honnefelder (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja C. Bode)

Vastaaja: Euroopan komissio (asiamiehet: Berardis-Kayser ja B. Eggers)

Oikeudenkäynnin kohde

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla kantaja jätettiin merkitsemättä kilpailun AD 26/05 varallaololuetteloon suullisen kokeen riittämättömien pisteiden vuoksi.

Tuomiolauselma

Kumotaan komission 10.5.2007 tehty päätös, jolla päätettiin jättää Stephanie Honnefelder merkitsemättä kilpailun EPSO/AD/26/05 varallaololuetteloon.

Euroopan komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut kokonaisuudessaan.

____________

1 - EUVL C 128, 24.5.2008, s. 38.