Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 29. septembra spriedums - Honnefelder/Komisija

(lieta F-41/08) 1

Civildienests - Atklāts konkurss - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Mutvārdu pārbaudījuma norise - Atlases komisijas stabilitāte

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Stephanie Honnefelder (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - C. Bode, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - Berardis-Kayser un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neiekļaut prasītājas vārdu konkursa AD 26/05 rezerves sarakstā nepietiekama novērtējuma saņemšanas mutvārdu pārbaudījumā dēļ

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2007. gada 10. maija lēmumu neiekļaut S. Honnefelder konkursa EPSO/AD/26/05 rezerves sarakstā;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 128, 24.05.2008., 38. lpp.