Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (toinen jaosto) 9.12.2010 - Vandeuren v. Euroopan koulutussäätiö (ETF)

(Asia F-88/08)1

(Henkilöstö - Euroopan koulutussäätiön henkilöstö - Väliaikainen toimihenkilö - Toistaiseksi voimassa oleva sopimus - Irtisanominen - Pätevää perustetta koskeva vaatimus - Viran lakkauttaminen - Huolenpitovelvollisuus - Asemapaikan siirto)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italia) (edustajat: aluksi asianajaja N. Lhoest, sittemmin asianajajat N. Lhoest ja L. Delhaye)

Vastaaja: Euroopan koulutussäätiö (ETF) (asiamies: T. Ciccarone, avustajanaan asianajaja L. Levi)

Oikeudenkäynnin kohde

Henkilöstö - Sen vastaajan päätöksen, jolla kantaja irtisanottiin, kumoaminen ja Euroopan koulutussäätiön velvoittaminen korvaamaan kantajalle aiheutunut aineellinen ja aineeton vahinko

Tuomiolauselma

Monique Vandeurenia koskeva 23.10.2007 tehty irtisanomispäätös kumotaan.

Kanne hylätään muilta osin.

Euroopan koulutussäätiö (ETF) velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 327, 20.12.2008, s. 44.