Language of document :

Personaldomstolens dom (andra avdelningen) av den 9 december 2010 -Vandeuren mot Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF)

(Mål F-88/08)(1)

(Personalmål - Personal vid Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen - Tillfälligt anställd - Tidsbegränsat kontrakt - Uppsägning - Krav på giltiga skäl - Indragning av tjänst - Omsorgsplikt - Ändrad tjänsteplacering)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Monique Vandeuren (Pino Torinese, Italien) (ombud: inledningsvis advokaten N. Lhoest, därefter advokaterna N. Lhoest och L. Delhaye)

Svarande: Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) (ombud: T. Ciccarone, biträdd av advokaten L. Levi)

Saken

Personalmål - Ogiltigförklaring av det beslut som svaranden har fattat om uppsägning av sökanden samt yrkande om att Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen ska förpliktas erlägga skadestånd för den materiella och ideella skada som sökanden har åsamkats.

Domslut

Beslutet av den 23 oktober 2007 om uppsägning av Monique Vandeuren ogiltigförklaras.

Talan ogillas i övrigt.

Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen (ETF) ska bära rättegångskostnaderna.

____________

1 - ) EUT C 327, 20.12.2008, s. 44.