Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 23. novembri 2010. aasta otsus - Wenig versus komisjon

(kohtuasi F-75/09)1

(Avalik teenistus - Ametnikud - Abitaotlus - Au ja süütuse presumptsiooni riive)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Fritz Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (esindajad: advokaadid G.-A. Dal ja D. Voillemot, hiljem advokaadid G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja D. Martin)

Ese

Esiteks nõue tühistada otsus, millega jäeti vaikimisi rahuldamata hageja poolt Euroopa Komisjonile 23. septembril 2008 esitatud abitaotlus ja teiseks nõue tühistada rahuldamata jätmise otsus, mille Euroopa Komisjon langetas 14. novembril 2008.

Resolutsioon

Jätta F. Wenig'i hagiavaldus rahuldamata.

Mõista kohtukulud välja F. Wenig'ilt.

____________

1 - ELT C 267.7.11.2009, lk 85.