Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. november 23-i ítélete - Wenig kontra Bizottság

(F-75/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Segítségnyújtás iránti kérelem - A jóhírnévnek és az ártatlanság vélelmének a megsértése)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgium) (képviselők: kezdetben G.-A. Dal és D. Voillemot ügyvédek, később G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck és S. Woog ügyvédek)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felperes Európai Bizottsághoz címzett, 2008. szeptember 23-i segítségnyújtás iránti kérelmét hallgatólagosan elutasító határozat megsemmisítése, másrészt az Európai Bizottság 2008. november 14-i elutasító határozatának megsemmisítése

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék F. H. Wenig keresetét elutasítja.

F. H. Wenig maga viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 267., 2009.11.7., 85. o.