Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 23 noiembrie 2010 - Wenig/Comisia

(Cauza F-75/09)1

(Funcție publică - Funcționari - Cerere de asistență - Atingere adusă onoarei și prezumției de nevinovăție)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgia) (reprezentanți: inițial G.-A. Dal și D. Voillemot, avocați, ulterior G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck și S. Woog, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană (reprezentanți: J. Currall și D. Martin, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, cerere de anulare a deciziei implicite de respingere a cererii de asistență formulate de reclamant la 23 septembrie 2008 către Comisia Europeană și, pe de altă parte, cerere de anulare a deciziei Comisiei Europene din 14 noiembrie 2008 de respingere a cererii amintite

Dispozitivul

Respinge cererea domnului Wenig.

Domnul Wenig suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 267, 7.11.2009, p. 85.