Language of document :

Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z 23. novembra 2010 - Wenig/Komisia

(vec F-75/09)1

(Verejná služba - Úradníci - Žiadosť o pomoc - Zásah do cti a prezumpcie neviny)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Fritz Harald Wenig (Woluwé-Saint-Pierre, Belgicko) (v zastúpení: pôvodne G.-A. Dal a D. Voillemot, advokáti, neskôr G.-A. Dal, D. Voillemot, T. Bontinck a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia (v zastúpení: J. Currall a D. Martin, splnomocnení zástupcovia)

Predmet veci

Na jednej strane zrušenie rozhodnutia implicitne zamietajúceho žiadosť žalobcu o pomoc z 23. septembra 2008 adresovanú Európskej komisii a na druhej strane zrušenie zamietajúceho rozhodnutia Európskej komisie zo 14. novembra 2008

Výrok rozsudku

1.    Žaloba F. H. Weniga sa zamieta.

2.    F. H. Wenig znáša všetky trovy konania.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 267, 7.11.2009, s. 85.