Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (harmadik tanács) 2010. szeptember 29-i ítélete - Brune kontra Bizottság

(F-5/08. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Nyílt versenyvizsga - A tartaléklistájára való felvétel mellőzése - A szóbeli vizsga lebonyolítása - A vizsgabizottság összetételének állandósága)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Markus Brune (Brüsszel, Belgium) (képviselő: H. Mannes ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság (képviselők: J. Currall és B. Eggers meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A Bizottság azon határozatának megsemmisítése, amely mellőzi a felperesnek az AD 26/05. versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét a szóbeli vizsgája elégtelensége miatt.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék megsemmisíti azon 2007. május 10-i európai bizottsági határozatot, amely mellőzi M. Brunének az EPSO/AD/26/05. versenyvizsga tartaléklistájára való felvételét.

Az Európai Bizottság köteles minden költséget viselni.

____________

1 - HL C 64., 2008.3.8., 69. o.