Language of document :

Civildienesta tiesas (trešā palāta) 2010. gada 29. septembra spriedums - Brune/Komisija

(lieta F-5/08) 1

Civildienests - Atklāts konkurss - Neiekļaušana rezerves sarakstā - Mutvārdu pārbaudījuma norise - Atlases komisijas stabilitāte

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Markus Brune (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - H. Mannes, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija (pārstāvji - J. Currall un B. Eggers)

Priekšmets

Prasība atcelt Komisijas lēmumu neiekļaut prasītāja vārdu konkursa AD 26/05 rezerves sarakstā nepietiekama novērtējuma saņemšanas mutvārdu pārbaudījumā dēļ

Rezolutīvā daļa:

atcelt Eiropas Komisijas 2007. gada 10. maija lēmumu neiekļaut M. Brune konkursa EPSO/AD/26/05 rezerves sarakstā;

Eiropas Komisija atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 64, 08.03.2008., 69. lpp.