Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Derde kamer) van 29 september 2010 - Brune / Commissie

(Zaak F-5/08)1

(Openbare dienst - Algemeen vergelijkend onderzoek - Niet-opneming op reservelijst - Verloop van mondeling examen - Stabiliteit van jury)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Markus Brune (Brussel, België) (vertegenwoordiger: H. Mannes, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en B. Eggers, gemachtigden)

Voorwerp

Nietigverklaring van het besluit van de Commissie om verzoeker wegens onvoldoende punten voor het mondelinge examen niet op de reservelijst van vergelijkend onderzoek AD 26/05 te plaatsen

Dictum

Het besluit van de Europese Commissie van 10 mei 2007 om Brune niet op de reservelijst van vergelijkend onderzoek EPSO/AD/26/05 te plaatsen wordt nietig verklaard.

De Europese Commissie wordt verwezen in alle kosten.

____________

1 - PB C 64 van 8.3.2008, blz. 69.