Language of document :

2010. október 26-án benyújtott kereset - Filice és társai kontra Bíróság

(F-108/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stefania Filice (Luxembourg, Luxemburg) és társai (képviselők: B. Cortese, C. Cortese és F. Spitaleri ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Bírósága

A jogvita tárgya és leírása

A felperesek illetményelszámolásaiban megjelenő azon alperesi határozatok megsemmisítése, amely a felperesek díjazásának 2009. július 1-jétől történő kiigazítását a tisztviselők és egyéb alkalmazottak díjazásának és nyugdíjának a 2009. december 23-i 1296/2009/EU, Euratom tanácsi rendelet alapján történő éves kiigazítása keretében 1,85% mértékű növelésre korlátozza

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg az Európai Unió Bíróságának a felperesek 2010. januári és azt követő illetményelszámolásaiban, valamint a 2009. évre vonatkozó illetménykülönbözeti elszámolásaiban kifejezésre jutó határozatait, amennyiben azok a 3,7% mértékű kiigazítás helyett 1,85% mértékű kiigazítást alkalmaznak;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bíróságot, hogy térítse meg a jelen ügyben hozott ítélet kihirdetésének időpontjáig az 1296/09 rendelet alkalmazása alapján fizetett díjazások összege, valamint azon összegek közötti különbözetet, amelyeket akkor kellett volna folyósítani a felpereseknek, ha a kiigazítást helyesen számították volna, e különbözetet az Európai Központi Bank által az érintett időszakokban a főbb refinanszírozási műveletekre megállapított kamat három és fél százalékponttal növelt mértékének megfelelő, attól az időponttól kezdve számított kamattal növelve, amikor a főkövetelés tárgyát képező összegek esedékessé váltak;

a Közszolgálati Törvényszék a Bíróságot kötelezze a költségek viselésére.

____________