Language of document :

2010 m. spalio 26 d. pareikštas ieškinys byloje Filice ir kt. prieš Teisingumo Teismą

(Byla F-108/10)

Proceso kalba: prancūzų

Šalys

Ieškovai: Stefania Filice (Liuksemburgas, Liuksemburgas) ir kiti, atstovaujami advokatų B. Cortese, C. Cortese ir F. Spitaleri

Atsakovas: Europos Sąjungos Teisingumo Teismas

Ginčo dalykas bei aprašymas

Ieškovų atsiskaitymo lapeliuose įgyvendinamo atsakovo sprendimo apriboti nuo 2009 m. liepos mėn. jų darbo užmokesčio padidinimą iki 1,85 % tikslinant dėl metinės peržiūros pareigūnų ir kitų tarnautojų darbo užmokestį ir pensijas pagal 2009 m. gruodžio 23 d. Tarybos reglamentą (ES, Euratomas) Nr. 1296/2009 panaikinimas.

Ieškovų reikalavimai

Panaikinti Europos Sąjungos Teisingumo Teismo sprendimus, kurie atsispindi jų algalapiuose nuo 2010 m. sausio mėn. ir vėlesniuose, taip pat ankstesniuose algalapiuose už 2009 metus, nes juose taikomas 1,85 % patikslinimo dydis vietoj 3,70 %;

priteisti iš Teisingumo Teismo atlyginti skirtumą tarp darbo užmokesčio, sumokėto taikant Reglamentą Nr. 1296/09 iki sprendimo paskelbimo šioje byloje, ir darbo užmokesčio, kuris turėjo būti sumokėtas, jei patikslinimas būtų buvęs teisingai apskaičiuotas, pridėjus delspinigius, lygius prie ECB nustatytos palūkanų normos pagrindinėms refinansavimo operacijoms taikomos nagrinėjamiems laikotarpiams pridėjus tris su puse procentinius punktus, juos skaičiuojant nuo dienos, kurią pagrindinėje byloje reikalaujamos sumos turėjo būti išmokėtos.;

priteisti iš Teisingumo Teismo bylinėjimosi išlaidas.

____________