Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 24.11.2010 - Lebedef v. komissio

(Asia F-44/10)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Toisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 209, 31.7.2010, s. 56.