Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 24. novembra 2010 - Lebedef proti Komisiji

(Zadeva F-44/10)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik drugega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 209, 31.7.2010, str. 56.