Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 24 november 2010 - Lebedef mot kommissionen

(Mål F-44/10)(1)

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på andra avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 209, 31.07.2010, s. 56.