Language of document :

Sag anlagt den 12. november 2010 - Van Soest mod Kommissionen

(Sag F-117/10)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Barry Van Soest (Bruxelles, Belgien) (ved advokat s. Pappas)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse, hvorved ansættelsesproceduren i forhold til sagsøgeren, som havde bestået en udvælgelsesprøve og var opført på reservelisten, blev bragt til ophør som følge af, at sagsøgerne ikke har gennemført en sekundær uddannelse, som giver adgang til videregående uddannelser.

Sagsøgerens påstande

Annullation af afgørelse HRB.2/TV/iu (2010) 6293

Annullation af afgørelse HRD.2/AL/db Ares (2010) 511204 om afslag på sagsøgerens klage over denne afgørelse

Europa-Kommissionen tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________