Language of document :

12. novembril 2010 esitatud hagi - Van Soest versus komisjon

(kohtuasi F-117/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Barry Van Soest (Brüssel, Belgia) (esindaja: advokaat S. Pappas)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Komisjoni otsuse tühistamine, millega lõpetatakse konkursi edukalt läbinud ja reservnimekirja kantud hageja töölevõtmise menetlus, kuna hagejal puudub keskharidust tõendav diplom, mis annab õiguse kõrghariduse omandamiseks.

Hageja nõuded

tühistada otsus HRB.2/TV/iu(2010) 6293;

tühistada otsus HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204, millega jäetakse rahuldamata hageja kaebus selle otsuse peale;

mõista kohtukulud välja komisjonilt.

____________