Language of document :

Kanne 12.11.2010 - Van Soest v. komissio

(Asia F-117/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Barry Van Soest (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja S. Pappas)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen komission päätöksen kumoaminen, jolla kilpailussa hyväksytyn ja varallaololuetteloon merkityn kantajan palvelukseenottomenettely päätettiin sen vuoksi, ettei hänellä ollut toisen asteen tutkintoa, joka antaisi oikeuden korkea-asteen opintoihin.

Vaatimukset

Päätös HRB.2/TV/iu (2010) 6293 on kumottava.

Päätös HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204, jolla hylätään kantajan mainitusta päätöksestä tekemä oikaisuvaatimus, on kumottava.

Komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________