Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 12. novembrī - Van Soest/Komisija

(lieta F-117/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Barry Van Soest (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - S. Pappas, avocat)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt Komisijas lēmumu, ar kuru ir izbeigta prasītāja, kurš ir konkursa veiksmīgs kandidāts un kurš ir iekļauts rezerves sarakstā, darbā pieņemšanas procedūra, pamatojoties uz to, ka tas nav ieguvis vidējās izglītības diplomu, kas ļautu turpināt studijas augstskolā

Prasītāja prasījumi:

atcelt Lēmumu HRB.2/TV/iu (2010) 6293;

atcelt Lēmumu HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204, ar kuru noraidīta prasītāja iesniegtā sūdzība par minēto lēmumu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________