Language of document :

Tožba, vložena 12. novembra 2010 - Van Soest proti Komisiji

(Zadeva F-117/10)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Barry Van Soest (Bruselj, Belgija) (zastopnik: S. Pappas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropska komisija

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe Komisije, s katero je bil postopek zaposlovanja tožeče stranke, ki je uspela na natečaju in bila uvrščena na rezervni seznam, končan, ker nima potrdila o pridobljeni srednješolski izobrazbi, ki omogoča nadaljnje izobraževanje.

Predlogi tožeče stranke

Odločba HRB.2/TV/iu (2010) 6293 naj se razglasi za nično;

Odločba HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 o zavrnitvi pritožbe tožeče stranke, ki jo je vložila zoper to odločbo, naj se razglasi za nično;

Komisiji naj se naloži plačilo stroškov.

____________