Language of document :

Talan väckt den 12 november 2010 - Van Soest mot kommissionen

(Mål F-117/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Barry Van Soest (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten S. Pappas)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av kommissionens beslut att avsluta anställningsförfarandet avseende sökanden - som erhållit godkänt resultat på ett uttagningsprov och är uppförd på en reservlista - med motiveringen att denne inte innehar något examensbevis från en gymnasieutbildning som ger behörighet till eftergymnasial utbildning.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslut HRB.2/TV/iu (2010) 6293,

ogiltigförklara beslut HRD.2/AL/db Ares(2010) 511204 i vilket sökandes klagan angående ovanstående beslut avslogs, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.

____________