Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (kolmas jaosto) 1.12.2010 - Gagalis v. neuvosto

(Asia F-89/09)1

(Henkilöstö - Sosiaaliturva - Työtapaturma - Pysyvä osittainen työkyvyttömyys - Päätös korvata 75 prosenttia kylpylähoidon kustannuksista - Korvaus hoidoista henkilöstösääntöjen 72 artiklan nojalla ja täydentävä korvaus henkilöstösääntöjen 73 artiklan nojalla - Oleskelusta aiheutuneiden kustannusten korvaamatta jättäminen - Täydentävän korvauksen epääminen - Henkilöstösääntöjen 73 artiklan 3 kohdan ja yhteiset määräysten Euroopan yhteisöjen virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta 9 artiklan tulkinta)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Spyridon Gagalis (Kraainem, Belgia) (edustajat: aluksi asianajaja N. Lhoëst, sittemmin asianajajat N. Lhoëst ja L. Delhaye)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Bauer ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Kanne, jossa vaaditaan vastaajan sellaisen päätöksen kumoamista, jolla on kieltäydytty korvaamasta kantajalle 75 prosenttia kylpylähoidon kokonaiskustannuksista henkilöstösääntöjen 73 artiklan mukaisesti

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Spyridon Gagalis vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 312, 19.12.2009, s. 45.