Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 23. novembri 2010. aasta otsus - Johan Gheysens versus nõukogu

(kohtuasi F-8/10)1

(Avalik teenistus - Lepinguline abiteenistuja - Lepingu pikendamata jätmine - Põhjendamiskohustus)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Johan Gheysens (Malines, Belgia) (esindajad: advokaadid S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Kostja: Euroopa Liidu Nõukogu (esindajad: M. Balta ja K. Zieleśkiewicz)

Ese

Nõue tühistada nõukogu otsus, millega jäeti pikendamata hageja tööleping ning seetõttu lõpetati tema töösuhe nõukoguga.

Resolutsioon

Jätta J. Gheysens'i hagi rahuldamata.

Jätta kõik kohtukulud J. Gheysens'i kanda.

____________

1 - ELT C 100, 17.4.2010, lk 69.