Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.11.2010 - Gheysens v. neuvosto

(Asia F-8/10)1

(Henkilöstö - Ylimääräinen sopimussuhteinen toimihenkilö - Sopimuksen uudistamatta jättäminen - Perusteluvelvollisuus)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Johan Gheysens (Malines, Belgia) (edustajat: asianajajat S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis ja É. Marchal)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: M. Balta ja K. Zieleśkiewicz)

Oikeudenkäynnin kohde

Vaatimus, joka koskee neuvoston sen päätöksen kumoamista, jolla jätettiin jatkamatta kantajan työsopimuksen kestoa ja täten saatettiin päätökseen hänen työsuhteensa neuvoston kanssa.

Tuomiolauselma

Johan Gheysensin kanne hylätään.

Johan Gheysens velvoitetaan korvaamaan kaikki oikeudenkäyntikulut.

____________

1 - EUVL C 100, 17.4.2010, s. 69.