Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. november 23-i ítélete - Gheysens kontra Tanács

(F-8/10. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Kisegítő szerződéses alkalmazott - A szerződés meg nem hosszabbítása - Indokolási kötelezettség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Johan Gheysens (Malines, Belgium) (képviselők: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis és É. Marchal ügyvédek)

Alperes: az Európai Unió Tanácsa (képviselők: M. Balta és K. Zieleśkiewicz meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes szerződésének meg nem hosszabbításáról, és ennek következtében a felperes Tanácsnál fennálló munkaviszonyának megszüntetéséről szóló tanácsi határozat megsemmisítése iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék J. Gheysens keresetét elutasítja.

M. Gheysens maga viseli az összes költséget.

____________

1 - HL C 100., 2010.4.17., 69. o.