Language of document :

Civildienesta tiesas (pirmā palāta) 2010. gada 23. novembra spriedums - Gheysens/Padome

(lieta F-8/10) 1

Civildienests - Pagaidu palīgdarbinieks - Līguma nepagarināšana - Pienākums norādīt pamatojumu

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Johan Gheysens (Malines, Beļģija) (pārstāvji - S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis un É. Marchal, advokāti)

Atbildētāja: Eiropas Savienības Padome (pārstāvji - M. Balta un K. Zieleśkiewicz)

Priekšmets

Prasība atcelt Padomes lēmumu nepagarināt prasītāja līgumu, tādējādi izbeidzot darba tiesiskās attiecības ar Padomi

Rezolutīvā daļa:

J. Gheysens prasību noraidīt;

J. Gheysens atlīdzina visus tiesāšanās izdevumus.

____________

1 - OV C 100, 17.04.2010., 69. lpp.