Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 23 noiembrie 2010 - Gheysens/Consiliul

(Cauza F-8/10)1

(Funcţie publică- Agent contractual auxiliar -Neprelungirea contractului - Obligaţia de motivare)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Johan Gheysens (Malines, Belgia) (reprezentanți: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis și É. Marchal, avocați)

Pârât: Consiliul Uniunii Europene (reprezentanți: M. Balta și K. Zieleśkiewicz, agenți)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Consiliului de a nu prelungi contractul reclamantului şi, în consecinţă, de a înceta raportul de muncă al acestuia cu Consiliul

Dispozitivul

Respinge acţiunea domnului Gheysens.

Domnul Gheysens suportă toate cheltuielile de judecată.

____________

1 - JO C 100, 17.4.2010, p. 69.