Language of document :

Personalerettens dom (Første Afdeling) af 14. december 2010 - Gowitzke mod Europol

(Sag F-74/09) 1

(Personalesag - Europols personale - artikel 27 i vedtægten for Europols personale - artikel 4 i retningslinjerne for fastsættelse af lønklasse og løntrin for Europols personale - revurdering af en stilling til en højere lønklasse - indplacering på løntrin)

Processprog: nederlandsk

Parter

Sagsøger: Werner Siegfried Gowitzke (Den Haag, Nederlandene) (ved advokat D.C. Coppens)

Sagsøgt: Den Europæiske Politienhed (Europol) (ved D. Neumann og D. El Khoury, som befuldmægtigede, bistået af advokat B. Wägenbaur)

Sagens genstand

Påstand om annullation af Europols afslag af 5. juni 2009 på sagsøgerens ansøgning om at ændre hans indplacering i lønklasse 5, løntrin 1.

Konklusion

Den Europæiske Politienhed (Europol) frifindes.

Werner Siegfried Gowitzke betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 267 af 7.11.2009, s. 85.