Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (esimene koda) 14. detsembri 2010. aasta otsus - Gowitzke versus Europol

(kohtuasi F-74/09)1

(Avalik teenistus - Europoli töötajad - Europoli töötajate suhtes kohaldatavate

personalieeskirjade artikkel 27 - Europoli töötajate palgaastme ja -järgu kindlaksmääramise poliitika artikkel 4 - Ametikoha ümberhindamine kõrgemale palgaastmele - Palgajärgu määramine)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Werner Siegfried Gowitzke (Haag, Madalmaad) (esindaja: advokaat D. C. Coppens)

Kostja: Euroopa Politseiamet (Europol) (esindajad: D. Neumann ja D. El Khoury, keda abistas advokaat B. Wägenbaur)

Ese

Nõue tühistada Europoli 5. juuni 2009. aasta otsus. millega lükati tagasi hageja taotlus muuta tema määramist palgaastme 5 järku 1.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Mõista kõik kohtukulud välja hagejalt.

____________

1 - ELT C 267, 7.11.2009, lk 85.