Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 14.12.2010 - Gowitzke v. Europol

(Asia F-74/09)1

(Henkilöstö - Europolin henkilöstö - Europolin henkilöstösääntöjen 27 artikla - Europolin palkkaluokan ja palkkatason määrittämispolitiikan 4 artikla - Toimen palkkaluokan muuttaminen korkeammaksi palkkaluokaksi - Palkkatason määrittäminen)

Oikeudenkäyntikieli: hollanti

Asianosaiset

Kantaja: Werner Siegfried Gowitzke (Den Haag, Alankomaat) (edustaja: asianajaja D. C. Coppens)

Vastaaja: Euroopan poliisivirasto (Europol) (asiamiehet: D. Neumann ja D. El Khoury, avustajanaan asianajaja B. Wägenbaur)

Oikeudenkäynnin kohde

Europolin 5.6.2009 tekemän päätöksen, jolla hylätään kantajan vaatimus hänen palkkaluokkansa muuttamisesta luokkaan 5 ja ikälisään 1, kumoaminen

Tuomiolauselma

Kanne hylätään.

Kantaja vastaa kaikista oikeudenkäyntikuluista.

____________

1 - EUVL C 267, 7.11.2009, s. 85.