Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2010. december 14-i ítélete - Gowitzke kontra Europol

(F-74/09. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az Europol személyi állománya - Az Europol személyzeti szabályzatának 27. cikke - Az Europol személyi állománya besorolási és fizetési fokozatainak meghatározására vonatkozó politikáról szóló dokumentum 4. cikke - Álláshely magasabb besorolási fokozatba történő átértékelése - Fizetési fokozatba történő besorolás)

Az eljárás nyelve: holland

Felek

Felperes: Werner Siegfried Gowitzke (Hága, Hollandia) (képviselő: D. C.Coppens ügyvéd)

Alperes: Európai Rendőrségi Hivatal (képviselők: D. Neumann és D. El Khoury meghatalmazottak, segítőjük B. Wägenbaur ügyvéd)

Az ügy tárgya

Az Europol 2009. június 5-i határozatának megsemmisítése iránti kérelem, amelyben az elutasította a felperes arra irányuló kérelmét, hogy besorolását változtassák meg AD 5 besorolási fokozat 1. besorolási osztályra.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A Közszolgálati Törvényszék a felperest kötelezi az összes költség viselésére.

____________

1 - HL C 267., 2009.11.7., 85. o.