Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera întâi) din 14 decembrie 2010 - Gowitzke/Europol

(Cauza F-74/09)1

(Funcție publică - Personalul Europol - Articolul 27 din Statutul personalului Europol - Articolul 4 din politica de stabilire a gradelor și treptelor personalului Europol - Reevaluarea unui post prin încadrarea în gradul superior - Încadrare în treaptă)

Limba de procedură: olandeza

Părțile

Reclamant: Werner Siegfried Gowitzke (Haga, Țările de Jos) (reprezentant: D. C. Coppens, avocat)

Pârât: Oficiul European de Poliție (Europol) (reprezentanți: D. Neumann și D. El Khoury, agenți, asistați de B. Wägenbaur, avocat)

Obiectul

Cerere de anulare a deciziei Europol din 5 iunie 2009 de respingere a cererii reclamantului de modificare a încadrării sale în gradul 5 treapta 1

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Reclamantul suportă totalitatea cheltuielilor de judecată.

____________

1 - JO C 267, 7.11.2009, p. 85.