Language of document :

Personaldomstolens dom av den 14 december 2010 - Gowitzke mot Europol

(Mål F-74/09)(1)

(Personalmål - Anställda vid Europol - Artikel 27 i tjänsteföreskrifterna för anställda vid Europol - Artikel 4 i reglerna om inplacering i lönegrad och -löneklass för anställda vid Europol - Begäran om inplacering i en högre lönegrad - Inplacering i löneklass)

Rättegångsspråk: nederländska

Parter

Sökande: Werner Siegfried Gowitzke (Haag, Nederländerna) (ombud: advokaten D.C. Coppens)

Svarande: Europol (ombud: D. Neumann och D. El Khoury, biträdda av advokaten B. Wägenbauer)

Saken

Talan om ogiltigförklaring av Europols beslut av den 5 juni 2009 om avslag på sökandens begäran om ändring av hans inplacering i lönegrad till lönegrad 5 första löneklassen

Domslut

Talan ogillas.

Sökanden ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 267, 7.11.2009, s. 85.