Language of document :

Жалба, подадена на 15 ноември 2010 г. - Di Tullio/Комисия

(Дело F-119/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Roberto Di Tullio (Rovigo, Италия) (представители: E. Boigelot и S. Woog, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението на службите на OLAF, с което на жалбоподателя не се разрешава отпуск за национална служба на основание член 18 от Условията за работа на другите служители

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението на службите на OLAF от 21 април 2010 г., с което на жалбоподателя не се разрешава отпуск за национална служба въпреки повиквателната от dé la Guardia di Finanza от 24 февруари 2010 г.,

да се отмени решението на Комисията от 10 септември 2010 г., с което административната жалба на жалбоподателя се отхвърля, отчасти на основания, различни от изтъкнатите в обжалваното решение от 27 април 2010 г.,

в резултат от отмяната на посочените решения, да се разреши на жалбоподателя отпуск за национална служба от 1 юли 2010 г. до 30 юни 2012 г. включително,

да се осъди Европейската комисия да заплати съдебните разноски.

____________