Language of document :

15. novembril 2010 esitatud hagi - Di Tullio versus komisjon

(kohtuasi F-119/10)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: Roberto Di Tullio (Rovigo, Itaalia) (esindajad: advokaadid E. Boigelot ja S. Woog)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada Euroopa Pettustevastane Ameti otsus, millega keelduti hagejale andmast puhkust sõjaväeteenistuseks vastavalt Euroopa ühenduste muude teenistujate teenistustingimuste artiklile 18.

Hageja nõuded

tühistada Euroopa Pettustevastane Ameti 21. aprilli 2010. aasta otsus keelduda andmast hagejale puhkust sõjaväeteenistuseks, vaatamata Guardia di Finantza 24. veebruari 2010. aasta kutsele;

tühistada komisjoni 10. septembri 2010. aasta otsus, millega keelduti rahuldamast hageja kaebus osaliselt põhjustel, mis ei sisaldunud 27. aprilli 2010. aasta vaidlustatud otsuses;

pärast nimetatud otsuste tühistamist taastada hageja õigus võtta puhkust sõjaväeteenistuseks ajavahemikus 1. juuli 2010 kuni 30. juuni 2012, kaasa arvatud;

mõista kohtukulud välja Euroopa Komisjonilt.

____________