Language of document :

Kanne 15.11.2010 - Di Tullio v. Euroopan komissio

(Asia F-119/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Roberto di Tullio (Rovigo, Italia) (edustajat: asianajaja E. Boigelot ja asianajaja S. Woog)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen OLAF:in yksikköjen päätöksen kumoaminen, jolla jätettiin myöntämättä kantajalle virkavapaus kansallista palvelua varten Euroopan yhteisöjen muuhun henkilöstöön sovellettavien palvelussuhteen ehtojen 18 artiklan nojalla

Vaatimukset

On kumottava OLAF:in yksikköjen 21.4.2010 tekemä päätös, jolla jätettiin myöntämättä kantajalle virkavapaus kansallista palvelua varten 24.2.2010 päivätystä Guardia di Finanzan huomautuksesta huolimatta

on kumottava 10.9.2010 tehty komission päätös, jolla hylättiin kantajan oikaisuvaatimus osittain eri perusteilla kuin ne perusteet, joihin 27.4.2010 tehdyssä riidanalaisessa päätöksessä vedotaan

mainittujen päätösten kumoamisen seurauksena kantajalle on myönnettävä virkavapaus kansallista palvelua varten 1.7.2010-30.6.2012.

Euroopan komissio on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________