Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 15. novembrī - Di Tullio/Komisija

(lieta F-119/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Roberto Di Tullio (Rovigo, Itālija) (pārstāvji - E. Boigelot un S. Woog, avocats)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Prasība atcelt OLAF dienestu lēmumu, ar kuru prasītājam tika atteikts piešķirt atvaļinājumu sakarā ar valsts dienestu saskaņā ar Eiropas Kopienu Pārējo darbinieku nodarbināšanas kārtības 18. pantu

Prasītāja prasījumi:

atcelt OLAF dienestu 2010. gada 21. aprīļa lēmumu, ar kuru prasītājam tika atteikts piešķirt atvaļinājumu sakarā ar valsts dienestu, neskatoties uz Guardia di Finanza 2010. gada 24. februāra iesaukšanas pavēli;

atcelt Komisijas 2010. gada 10. septembra lēmumu, ar kuru tika daļēji noraidīta prasītāja sūdzība, pamatojoties uz iemesliem, kas nav minēti 2010. gada 27. aprīļa apstrīdētajā lēmumā;

šo atcelšanu rezultātā piešķirt prasītājam atvaļinājumu valsts dienesta sakarā no 2010. gada 1. jūlija līdz 2012. gada 30. jūnijam ieskaitot;

piespriest Eiropas Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________