Language of document :

Acțiune introdusă la 15 noiembrie 2010 - Di Tullio/Comisia

(Cauza F-119/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Roberto Di Tullio (Rovigo, Italia) (reprezentanți: E. Boigelot și S. Woog, avocați)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei serviciilor OLAF de respingere a cererii reclamantului de acordare a unui concediu pentru satisfacerea serviciului național în temeiul articolului 18 din RAA

Concluziile reclamantului

Anularea Deciziei serviciilor OLAF din 21 aprilie 2010 de respingere a cererii reclamantului de acordare a unui concediu pentru satisfacerea serviciului național, în pofida ordinului de reîncorporare venit din partea Guardia di Finanza din 24 februarie 2010;

anularea Deciziei Comisiei din 10 septembrie 2010 de respingere în parte a reclamației formulate de reclamant pentru alte motive decât cele invocate în decizia atacată din 27 apri1ie 2010;

ca urmare a anulării acestor decizii, reclamantul să beneficieze de concediu pentru satisfacerea serviciului național de la 1 iulie 2010 și până la 30 iunie 2012 inclusiv,

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________