Language of document :

Žaloba podaná 15. novembra 2010 - Di Tullio/Komisia

(vec F-119/10)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: Roberto Di Tullio (Rovigo, Taliansko) (v zastúpení: E. Boigelot a S. Woog, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia útvarov OLAF-u, ktorým bolo žalobcovi zamietnuté poskytnutie voľna na výkon služby podľa článku 18 PZOZ

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 21. apríla 2010 útvarov OLAF-u, ktorým bolo žalobcovi zamietnuté poskytnutie voľna na výkon služby napriek povolávaciemu rozkazu Guardia di Finanza z 24. februára 2010,

čiastočne zrušiť rozhodnutie Komisie z 10. septembra 2010 o zamietnutí sťažnosti žalobcu z iných dôvodov než z dôvodov uvedených v napadnutom rozhodnutí z 27. apríla 2010,

v dôsledku týchto zrušení poskytnúť žalobcovi voľno na výkon služby od 1. júla 2010 do 30. júna 2012 vrátane,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.

____________