Language of document :

Kanne 29.10.2010 - Bernaldo de Quirós v. komissio

(Asia F-111/10)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantaja: Bernaldo de Quirós (Bryssel, Belgia) (edustaja: asianajaja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan komissio

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Sen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla hylättiin kantajan muistio, jolla hän pyysi vastaajalta suojaa henkilöstösääntöjen 22 a artiklan 3 kohdan nojalla, ja vahingonkorvausvaatimus

Vaatimukset

Sen implisiittisen päätöksen kumoaminen, jolla kantajan 1.10.2009 tekemä pyyntö hylättiin, ja tarvittaessa IDOCin 3.11.2009 päivätyn kirjeen/päätöksen ja Euroopan komission henkilöstöhallinnon pääosaston pääjohtajan 22.3.2010 päivätyn kirjeen kumoaminen

tarvittaessa sen 3.8.2010 päivätyn ja 4.8.2010 tiedoksiannetun päätöksen kumoaminen, jolla kantajan tekemä valitus hylättiin.

Kantaja vaatii näin ollen myös, että

-     nimittävä viranomainen toteuttaa kantajan 1.10.2009 tekemässä pyynnössä pyytämät toimenpiteet

-    erityisesti hänelle taataan henkilöstösääntöjen 22 a artiklassa tarkoitettu suoja

-    häntä vastaan esitetyt moitteet poistetaan 6.5. ja 30.9.2008 päivätyistä muistioista ja että hänelle aiheutunut vahinko korvataan    

komissio velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________