Language of document :

2010. október 29-én benyújtott kereset - Bernaldo de Quirós kontra Bizottság

(F-111/10. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Belén Bernaldo de Quirós (Brüsszel, Belgium) (képviselő: L. Levi ügyvéd)

Alperes: Európai Bizottság

A jogvita tárgya és leírása

A felperes azon feljegyzését elutasító hallgatólagos határozat megsemmisítése, amelyben a személyzeti szabályzat 22a. cikkének (3) bekezdése alapján segítséget kért az alperestől, valamint kártérítési kérelem.

Kereseti kérelmek

A Közszolgálati Törvényszék semmisítse meg a felperes 2009. október 1-jei kérelmét elutasító hallgatólagos határozatot, valamint - amennyiben szükséges - az IDOC 2009. november 3-i levelét/határozatát és az Európai Bizottság Humánerőforrásügyi Főigazgatósága főigazgatójának 2010. március 22-i levelét

a Közszolgálati Törvényszék - amennyiben szükséges - semmisítse meg a felperes panaszát elutasító, 2010. augusztus 3-i és vele másnap, 2010. augusztus 4-én közölt határozatot;

és ebből következően

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a kinevezésre jogosult hatóságnak meg kell hoznia a 2009. október 1-jei kérelmében kért intézkedéseket;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki különösen, hogy biztosítani kell számára a személyzeti szabályzat 22a. cikke szerinti védelmet;

a Közszolgálati Törvényszék mondja ki, hogy a terhére szóló megállapításokat törölni kell a 2008. május 6-i és a 2008. szeptember 30-i feljegyzésből, valamint hogy a felperest ért kárt meg kell téríteni;

a Közszolgálati Törvényszék kötelezze a Bizottságot a költségek viselésére.

____________