Language of document :

Prasība, kas celta 2010. gada 29. oktobrī - Bernaldo de Quirós/Komisija

(lieta F-111/10)

Tiesvedības valoda - franču

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Belén Bernaldo de Quirós (Brisele, Beļģija) (pārstāvis - L. Levi, advokāte)

Atbildētāja: Eiropas Komisija

Strīda priekšmets un apraksts

Netiešā lēmuma, ar kuru ir noraidīts prasītājas iesniegums, kurā tā lūdz atbildētājai sniegt aizsardzību atbilstoši Civildienesta noteikumu 22.a panta 3. punktam, atcelšana un prasība par zaudējumu atlīdzību .

Prasītājas prasījumi:

atcelt netiešo lēmumu, ar kuru ir noraidīts prasītājas 2009. gada 1. oktobra iesniegums, un, ja nepieciešams, 2009. gada 3. novembra IDOC vēstuli/lēmumu, kā arī Eiropas Komisijas Cilvēkresursu ģenerāldirekcijas ģenerāldirektora 2010. gada 22. marta vēstuli;

tiktāl, ciktāl nepieciešams, atcelt 2010. gada 3. augusta lēmumu, ar kuru ir noraidīta viņas sūdzība un kas ir paziņots nākamā dienā, 2010. gada 4. augustā;

tātad,

lai iecēlējinstitūcija pieņem 2009. gada 1. oktobra pieteikumā lūgtos pasākumus;

it īpaši, lai tiek garantēta Civildienesta noteikumu 22.a panta 3. punktā noteiktā aizsardzība;

lai tiktu atsaukti 2008. gada 6. maija un 30. septembra paziņojumos prasītājai izteiktie pārmetumi un tiktu atlīdzināts prasītājai radies zaudējums, izmaksājot atbilstošu pabalstu;

piespriest Komisijai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________