Language of document :

Acțiune introdusă la 29 octombrie 2010 - Bernaldo de Quirós/Comisia

(Cauza F-111/10)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamantă: Belén Bernaldo de Quirós (Bruxelles, Belgia) (reprezentant: L. Levi, avocat)

Pârâtă: Comisia Europeană

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei implicite de respingere a notei formulate de reclamantă prin care solicită pârâtei protecție potrivit articolului 22a alineatul (3) din Statutul funcționarilor și acordarea de despăgubiri.

Concluziile reclamantei

Anularea deciziei implicite de respingere a cererii reclamantei din 1 octombrie 2009 și, dacă este necesar, a scrisorii/deciziei IDOC din 3 noiembrie 2009 și a scrisorii directorului general al Direcției generale Resurse umane a Comisiei Europene din 22 martie 2010;

anularea, dacă este necesar, a deciziei din 3 august 2010 de respingere a reclamației sale, care i-a fost notificată a doua zi, la 4 august 2010;

Prin urmare,

adoptarea de către AIPN a măsurilor solicitate prin cererea din 1 octombrie 2009;

în special, asigurarea protecției prevăzute la articolul 22a din Statutul funcționarilor;

retragerea criticilor formulate împotriva reclamantei în notele din 6 mai și din 30 septembrie 2008 și repararea prejudiciului produs reclamantei prin acordarea de daune și de daune-interese.

obligarea Comisiei Europene la plata cheltuielilor de judecată.

____________